top of page

Algemeen

Buurthuis Salvatori is een stichting. De bestuursleden zijn:

Wim Verkerk, voorzitter

Mariët Baaij, secretaris

Evert Brouwer, penningmeester

Marianne Brouwer, algemeen lid

Tonny van Viegen, algemeen lid

Informatie
 

Hieronder volgt de noodzakelijk te weten informatie.

KvK

84105194

RISN

863098241

Statutaire naam 

Stichting Buurthuis Salvatori

Doelstelling en visie

We zoeken naar activiteiten die aansluiten bij de behoeften van inwoners van Lisse en
omgeving. Want we zien dat contact ontstaat waar mensen samen activiteiten
ondernemen. Iedereen mag zich welkom voelen. Mensen mogen aanhaken bij de
“buurthuisfamilie”. Veel activiteiten komen regelmatig terug, zodat bezoekers elkaar en de
vrijwilligers geregeld ontmoeten. We willen een omgeving creëren waarin de onderlinge
band en vertrouwen kunnen groeien en ruimte is voor plezier. Er is een luisterend oor voor
wat mensen bezighoudt in blijde, maar ook in zorgelijke tijden. Daarbij kan hulp worden
geboden bij het vinden van professionele of pastorale ondersteuning. Ook is het mogelijk
om meer aansluiting te vinden bij een huisgemeenschap, waar de maaltijd en er zijn voor
elkaar centraal staan. Het verlangen is dat steeds meer mensen uit Lisse en omstreken
hiermee meer kunnen genieten van een leven in vrede, liefde en vrijheid en dit uitstralen
naar hun eigen omgeving.

bottom of page